Encarline

Encarline biološko sredstvo za kontrolu sadrži himenopteroznu parazitsku osu, Encarsia formosa.

Napada tako što se domaćin hrani mlađim stadijima ličinki bijele muhe i parazitira u trećoj i četvrtoj fazi ličinke stakleničke bijele muhe, Trialeurodes vaporariorum.