MacroLine

Macroline biološko sredstvo za kontrolu sadrži predatorsku bubu, Macrolophus pygmaeus.

Ova općenita predatorska buba prvenstveno se pušta radi suzbijanja bijelih mušica, ali će se hraniti drugim štetočinama poput jaja moljaca i gusjenica.