Huwa-San©

    • održivi način uzgoja vaših kultura.
    • ciljana, kontrolirana i efikasna dezinfekcija.
    • osigurajte kvalitetu vode u kombinaciji s učinkovitijom primjenom gnojiva.
    • optimizirajte rast korijena, apsorpciju kisika i općenito zdravlje usjeva.
    • povećanje proizvodnje, smanjenje upotrebe pesticida.