Termometar za umetanje, digitalni

Elektronički termometar za probijanje s dugim senzorom (180 mm), pokretnom glavom (180°), funkcijom Hold-, Maxima/Minima. Uklj. baterije i cijev za pohranu.