Digitalni mjerač tvrdoće voća

Penetrometar za voće, koji se naziva i mjerač tvrdoće voća, koristi se za mjerenje tvrdoće većine vrsta voća kao što su jabuke, kruške, jagode, grožđe, veliko/tvrdo voće, malo/meko voće.