Deionizator

Malen i kompaktan, plastični uložak bez pritiska osigurava demineraliziranu vodu iste kvalitete kao veliki ionski izmjenjivači. Idealno za male laboratorije ili za opskrbu autoklava do dnevne potrebe od 10 litara.