Digitalna vaga žlicom

Praktična vaga za brzo mjerenje na licu mjesta, npr. gnojiva ili sredstva za zaštitu bilja.