Kvantni PAR/DLI svjetlomjer

PAR- ili Quantum mjerač mjeri ukupnu količinu svjetlosti koju biljke mogu iskoristiti za fotosintezu (= pretvorba svjetlosne energije u kemijsku energiju).