Vodeni žig

Vodeni žig sastoji se od dvije elektrode senzora, koje su ugrađene u određeni materijal matrice. Matrica ima istu vlažnost kao i okolno tlo. Sadržaj vlage u matrici određuje otpor između dviju elektroda. Taj se otpor pretvara iz čitača u pogonski potencijal.