Activity meter PNT 3000

Izravno mjerenje saliniteta tla