pH meter 5000

pH 5000 zadovoljava sve zahtjeve za primjenu mjerenja pH tla i/ili vode na izvanredan način.

Posebno je dizajniran za izravna mjerenja pH u tlu i drugim podlogama za uzgoj.