COMBI 5000: 8-u-1 kit

800,00  + 25% PDV

pH + aktivnost + EC + vlaga + temperatura tla + vlaga + temperatura zraka + tlak zraka
8 mjerenja za brzu kontrolu ishrane bilja sa samo 1 uređajem