Penetrolog

Otpor na prodiranje odražava kapacitet tla i mjera je koliko lako korijenje može prodrijeti u njega. Ovo je osobito važno u poljoprivredi i tehnikama ruralnog i urbanog građevinarstva. Otpor na prodiranje je mehanička varijabla koja ovisi između mineralnih čestica u određenom tlu o promjenjivim parametrima, kao što su stupanj vlažnosti, gustoća i čvrstoća spoja. Otpor prodiranja se mjeri u mnogim mjerenjima s elektroničkim penetrometrom s zapisivačem podataka, podaci se pohranjuju i analiziraju u zapisivaču podataka.