Avenger

Borno gnojivo u obliku otopine
Univerzalna upotreba kao pojačivać / ovlaživač poboljšivač djelovanja pesticida sa svojstvima lijepljenja i brzog sušenja