Avenger®MW

Avenger®MW je hranjiva tekuća otopina koja sadrži topljivi bor, a koji je kompleksiran ovlaživačem biljnog podrijetla, a koji olakšava pokrivanje i vlaženje lišća, stabljika i plodova, poboljšavajući kvalitetu folijarnih tretmana prskanjem i pogodujući većem prianjanju usjeva.

Kategorija: