Intruder®

INTRUDER® je prehrambena i biostimulativna tekuća otopina koja sadrži esencijalne aminokiseline (slobodne i polimerizirane, kao proteine i enzime niske molekularne težine) u potpuno podesivim oblicima.

Kategorija: