Super Eracle

Nakon uspjeha postignutog uzgojem u posudama ERACLE, odjel za istraživanje i razvoj stvorio je SUPER-ERACLE, posudu s još boljim učinkom zahvaljujući boljoj ventilaciji koju omogućuju brojni otvori na dnu i nožice koje ga udaljavaju od tla. 

Na taj način zajamčena je savršena oksigenacija korijenskog sustava i smanjenje temperaturnih promjena, čime je biljka jača i zdravija.