Super Ercole Q

Koncept Super-Ercole posude za biljke primijenjen na četvrtastu posudu za biljke za revolucionarni proizvod.

Dno posude, posebno inovativno, ima udubljenje u obliku krnjeg stošca koje kroz brojne otvore omogućava odličnu drenažu i bolju oksigenaciju korijenskog sustava.

Koristi se s velikim uspjehom u hidroponiji.