Lepinox® Plus

Biološki insekticid za kontrolu gusjenica

  • kontrolira ličinke štetnih leptira i moljaca
  • vrlo selektivan i idealan za primjenu u integriranoj zaštiti
  • dozvoljen za upotrebu u konvencionalnoj i ekološkoj zaštiti voća i povrća
SKU: ZAIN0001 Kategorije: , Oznaka: