Spruzit® Neu

  • ekološki insekticid na bazi piretrina
  • dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
  • FiBL, Demeter