Sredstvo za dezinfekciju u hortikulturi

Roam Technology

Roam Technology stvara učinkovita i održiva rješenja za dezinfekciju za različite primjene kao što su hortikultura, stoka, zdravstvena skrb i još mnogo toga.

HS50+ je dezinficijens na bazi vodikovog peroksida.

Vodikov peroksid (H2O2) je prozirna, bezbojna i bezmirisna dezinfekcijska tekućina koja se može miješati u bilo kojem omjeru s vodom. Nakon reakcije razgrađuje se u vodu (H2O) i kisik (O2).

Sredstvo za dezinfekciju

DOSTUPNA PAKIRANJA:

1 kg
25 kg
240 kg
100 kg

 

Sredstvo za dezinfekciju

Glavna razlika između HuwaSan i običnog vodikovog peroksida je u prisutnosti stabilizirajućeg agensa. Kako H2O2 nije postojan i polako se razgrađuje na kisik i vodu, dodaje se stabilizator u obliku male količine srebra. Srebro se koristi za povećanje stabilnosti otopine vodikovog peroksida.

 

Procedura

Procedura Roam Technology kombiniranja vodikovog peroksida i srebrnog stabilizatora jedinstvena je u cijelom svijetu i temelji se na originalnoj HuwaSan tehnologiji, koja je dodatno razvijena u Roam Technology tijekom posljednjih 15 godina.

Tehnologija je jedinstvena jer za stabilizaciju našeg peroksida nisu potrebna nikakva druga stabilizirajuća sredstva, poput kiselina na primjer. Sve to čini proizvode HuwaSan Technology neostatnim i iznimno snažnim dezinficijensima.

 

Biocidni proizvod na jednom mjestu

HuwaSan je biocidni proizvod na jednom mjestu koji je učinkovit protiv bakterija, gljivica, kvasca, spora, virusa, pa čak i mikobakterija i stoga se proizvod može koristiti u mnogim područjima primjene za dezinfekciju vode, površina, alata, pa čak i velikih praznih površina isparavanjem .

Tijekom posljednjih 15 godina, HuwaSan proizvodi su opsežno testirani u laboratoriju i na mnogim terenskim pokusima diljem svijeta. Obilje informacija unutar širokog spektra primjene HuwaSana u kombinaciji s tehničkim znanjem osoblja Roam ključ je našeg uspjeha u cijelom svijetu.

Zaštićeni uzgoj

Zaštićeni uzgoj, kako u uzgoju povrća tako iu cvjećarstvu, omogućuje uzgajivačima diljem svijeta strogu kontrolu klime, povećavajući prinos i kvalitetu. Omogućuje uzgajivačima da rastu više s manje, a da pritom paze na kvalitetu, sigurnost hrane, pouzdanost i održivost.

Precizno navodnjavanje pomaže uzgajivaču u rješavanju smanjene dostupnosti svježe vode isporukom vode i gnojiva na precizniji i učinkovitiji način. Iako su danas manje od polovice hidroponskih proizvodnih sustava diljem svijeta zatvoreni sustavi za recikliranje, ovo mora biti budućnost jer omogućuje uzgajivačima da recikliraju više od 95% upotrijebljene vode i smanje gubitak gnojiva. Međutim, većina uzgajivača ovih dana još uvijek oklijeva prijeći na zatvorene sustave recikliranja zbog rizika od širenja bolesti kroz vodu. Korištenje dobrog programa dezinfekcije može pomoći da se to spriječi.

‘Čisti i zeleni’ proizvod

Povećana svijest među potrošačima u kombinaciji sa strogim propisima povećava potražnju za ‘čistim i zelenim’ proizvodima. Usjevi će se morati uzgajati uz manje korištenje pesticida i fungicida. Razvoj alternativnih načina upravljanja štetnicima i bolestima (npr. IPM, integrirano upravljanje štetočinama) je ključan. U kombinaciji s dobrim higijenskim upravljanjem vode i okoliša, to će pomoći uzgajivačima da se nose s bolestima virusnog (TMV, CMV,…), bakterijskog (Agrobacterium, Xanthomonas, Erwinia, Clavibacter) ili gljivičnog porijekla (Fusarium, Phytium, Phytophtora, …) na održiviji način.

Način djelovanja

Izvorni vodikov peroksid stabiliziran srebrom

Prednosti stabiliziranog vodikovog peroksida

Dugotrajno vrijeme reakcije vodikovog peroksida stabiliziranog srebrom

Huwa-San

196,00  + 25% PDV

Huwa-San je dezinficijens na bazi vodikovog peroksida.

Read more