Tag Archives: Exibitiline Sf

Suzbijanje ličinki tripsa

Poštovani proizvođači povrća, suzbijte ličinke tripsa bez upotrebe insekticida kako bi na vrijeme mogli unijeti korisne organizme . Preparat Exibitiline Sf sadrži entomopatogenu nematodu koja napada ličinke tripsa u tlu ili drugom mediju ( jastuci u hidroponiji) , te na taj način smanjuje njihovu populaciju. Posebno preporučujemo u ekološkoj proizvodnji. Za sva dodatna pitanja, obratite […]