Category Archives: Uncategorized

‘Čisti i zeleni’ proizvod- Huwa San

Povećana svijest među potrošačima u kombinaciji sa strogim propisima povećava potražnju za ‘čistim i zelenim’ proizvodima. Usjevi će se morati uzgajati uz manje korištenje pesticida i fungicida. Razvoj alternativnih načina upravljanja štetnicima i bolestima (npr. IPM, integrirano upravljanje štetočinama) je ključan. U kombinaciji s dobrim higijenskim upravljanjem vode i okoliša, to će pomoći uzgajivačima da […]